Tworzenie stron internetowych Wrocław

Budujemy skuteczne strony internetowe oparte o przemyślaną strategię webową oraz optymalne do pozycjonowania

projektowanie

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Wrocław

Każda strona internetowa posiada szereg cech ułatwiających użytkownikowi jej obsługę. Nowoczesna strona www musi być czytelna, optymalnie dostosowana do wyszukiwarek i co najważniejsze wpisująca się w cele strategiczne firmy. Dobra strona www to nie tylko domena i określony szablon. Witryna www to unikalne miejsce, które ma stanowić wizytówkę Twojej firmy, a także będzie miejscem najczęściej i najszybciej odwiedzanym przez Twoich klientów oraz partnerów biznesowych. To miejsce reprezentujące Twoją markę w świecie E-biznesu. Istotnym jest aby zrobić wszystko by pierwsze wrażenie było pozytywne. Przyczyni się to do rozpoznawalności Twojej marki.

Responsywne strony internetowe dopasowane pod komputery, tablety i smartfony

We współczesnym świecie wiele firm posiada własną stronę internetową, a każdy projekt strony internetowej jest niezbędnym minimum dla każdej nowoczesnej firmy. Jest to pierwszy krok w kierunku większej rozpoznawalności, a co za tym idzie zwiększenia dochodowości danej firmy. Tworzenie stron stron internetowych jest formą reklamy, a ich charakter podkreśla nowoczesność.To na stronie internetowej klient poznaje Twoje usługi lub produkty, a także ma możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu. Warto dodać, że profesjonalna strona internetowa jest bardzo ceniona w biznesie ponieważ buduje prestiż przedsiębiorstwa.

responsywne-strony-internetowe
tworzenie-responsywnych-stron

Czym są strony responsywne ?

W dobie rozwoju nowoczesnych technologii i urządzeń mobilnych, wielu twórców zastanawiało się co zrobi, aby wyświetlany obraz był bardziej dostosowany i dynamiczny w oknie przeglądarki. Takim sposobem powstała technologia RWD ( czyli z języka angielskiego Responsive Web Design). Jest to technika projektowania strony www, tak by jej układ oraz wszystkie elementy dostosowały się samoczynnie do rozdzielczości okna przeglądarki wyglądając tak samo czytelnie zarówno na dużym monitorze komputera stacjonarnego o dowolnej rozdzielności, na laptopie jak i niewielkim ekraniku urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety.

Czy jest sens posiadać stronę responsywną ?

Współcześnie coraz więcej osób przegląda internet na urządzeniach mobilnych i każdego roku jest to trend rosnący. Od strony technicznej Google wspiera strony o strukturze RWD. Wszelkiego rodzaju sklepy internetowe ,blogi, czy portale zbudowane na skalowanej technologii będą zawsze wyświetlać się na wyższych pozycjach dzięki czemu wzrasta liczba odwiedzin. Co więcej, plusem jest fakt iż posiadanie responsywnej strony www daje sygnał użytkownikowi, że dany sklep, firma czy portal jest na czasie. Plusem jest też fakt, że istnieje możliwość zaimplementowania RWD na stronach, które zostały już stworzone, by były one zgodne z aktualnymi trendami. Ta technika sprawdza się przy każdym rodzaju witryny – wizytówki, one page, sklepu internetowego, bloga itp.

wybor-strony-internetowej
wady stron responsywnych

Wady stron responsywnych

Obec­nie strony stwo­rzone w tech­no­lo­gii RWD mają jeden minus. Poja­wia się on w sytu­acji, gdy użyt­kow­nik zaży­czy sobie, aby strona jaką posiada ule­gła prze­mia­nie w stronę dopa­so­waną do urzą­dzeń mobil­nych to musi liczyć się z kosz­tami, które są zde­cy­do­wa­nie wyż­sze od kom­plet­nego stwo­rze­nia nowej witryny o żąda­nych para­me­trach. Bizne­sowo jest to nie­opła­calne posu­nię­cie, chyba że ktoś jest tak mocno zwią­zany ze starą stroną www i nie liczy się z kosz­tami jakie może ponieść.

W innej sytu­acji warto zapro­jek­to­wać stronę od nowa. Warto nadać jej nowo­cze­sno­ści pod wzglę­dem wyglądu jak i tre­ści, czy gra­fiki. Zmiany te spo­wo­dują, że użyt­kow­nik będzie z przy­jem­no­ścią zaglą­dał na witrynę. Dodać tez trzeba, że z roku na rok wcho­dzą nowe trendy w desi­gnu stron www, dla­tego lepiej jest zapro­jek­to­wać i stwo­rzyć coś nowego i dosto­so­wa­nego do aktu­al­nych tren­dów.

Jak działamy ?

  ✓ Badamy potrzeby klienta – Przeprowadzamy niezbędny wywiad z klientem, aby określić priorytety

  ✓ Planujemy – Nasze działania planujemy zespołowo przez przeprowadzenie tzw. burzy mózgów w celu pokazania klientowi najlepszych dla niego rozwiązań

  ✓ Projektujemy – Na podstawie rozmowy z klientem tworzymy makietę graficzną strony internetowej.

  ✓ Tworzymy treści (Copywriting) – Kreatywne i profesjonalne treści wspomogą pozycjonowanie strony.

  ✓ Programujemy – Wszystkie aspekty strony, grafikę oraz treści składamy w całość.

  ✓ Wdrażamy – Umieszczamy gotową stronę na serwerze.

  ✓ Aktualizujemy – Dbamy o ciągły rozwój strony i wykonujemy wszelkie prace techniczne.

etapy-tworzenia-stron
dlaczego my

Dlaczego my?

  ✓ Doświadczenie

  ✓ Zasada mobile-first

  ✓ Responsywność

  Przygotowanie strony pod SEO

  ✓ Wsparcie po wdrożeniu serwisu

  ✓ Bezpieczeństwo serwisu

Tworzenie stron www wrocław przez nas dla Naszych klientów jest wielką satysfakcją i przyjemnością.Zapraszamy!

×

Cześć!

Porozmawiaj z nami na WhatsApp lub napisz maila: info@remotecodes.pl

× Jesteśmy na WhatsApp